ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเพลงประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ๑ ชุด จำนวน ๑ บทเพลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตาม โครงการประชุมการเสริมสร้างศักยภาพด้านบริหารสําหรับผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง