รวมภาพการประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนตุลาคม 2565

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาล เวลา เวลา 9.00-14.00 น.และคณะกรรมการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. โดยคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารจัดการ ในครั้งนี้

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2565

 

 

 

Scroll to Top