หน้าแรก

รับสมัคร quata 66
11 ประกาศสมัครโท
การประเมินคุณธรรมและค
pa1
1110 ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 11
ผศ ดร kamolrat 444
องค์กรคุณธรรม สุรินทร์.2
sim.1200
แสดงความยินดี-กับอธิการบดี
ยินดีกับคณบดี
อวณิชา
ศิษย์เก่า-ออรัญญา-3
พลเรือน-1
พลเรือน-2
พลเรือน-3
1200-1
1200-2
1200-3
1200-4
1200-5
แสดงความยินดี-อ.เชษฐา-กรรมการวิชการ-สบช
20221026-01022531-2017
20220726-01022531-1866
1000-11
109815
1002-1
1004
1000-0
1000-2
1000-1
1000-3
องค์กรคุณธรรม สุรินทร์.2
sim.1200
แสดงความยินดี-กับอธิการบดี
ยินดีกับคณบดี
อวณิชา
ศิษย์เก่า-ออรัญญา-3
พลเรือน-1
พลเรือน-2
พลเรือน-3
1200-1
1200-2
1200-3
1200-4
1200-5
แสดงความยินดี-อ.เชษฐา-กรรมการวิชการ-สบช
20221026-01022531-2017
20220726-01022531-1866
1000-11
109815
1002-1
1004
1000-0
1000-2
1000-1
1000-3
previous arrow
next arrow

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ จาก สบช. และหน่วยงานภายนอก

28 มี.ค. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนกท ี่816/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม2566
28 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ตารางการอบรม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
27 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง สถาบันพระบรมราชชนก
23 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก
23 มี.ค. 2566 ขอเชิญร่วม คัดกรองสุขภาพในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพ “รอบรู้ สู่สุขภาพดี” ทุกวันพุธของเดือน เริ่ม วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 7.30-9.00 ณ บริเวณกองกลางชั้น 8 สถาบันพระบรมราชชนก
31m66
31m-2
31m.3
31m.4
31m.5
รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลหน่วยงานต้นแบบ
ประชุม 31-3-66 Digital Transformation Roadmap
11ประชุม 31-3-66 Digital Transformation Roadmap
S__4210744
S__11461472
S__11461470
มหกรรมวิชาการ (2)
PowerPoint Presentation
12 มกราคม 66 (13)
12 มกราคม 66 (17).png แพร่
12 มกราคม 66 (18)
งานนำเสนอ PowerPoint
66-17
66-18
200366 template ข่าวประชาสัมพันธ์
poster
S__9912425
S__10477571
S__10592377
S__10592379
S__10592380
S__10715164
S__11714666
S__20643995
S__20643996
S__20643997
โครงการพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล
โครงการอบรมพระสงฆ์90รูป.png
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี.png
สำเนาของ ข่าววันเพจ (23)
PlayPause
 
31m66
31m-2
31m.3
31m.4
31m.5
รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลหน่วยงานต้นแบบ
ประชุม 31-3-66 Digital Transformation Roadmap
11ประชุม 31-3-66 Digital Transformation Roadmap
S__4210744
S__11461472
S__11461470
มหกรรมวิชาการ (2)
PowerPoint Presentation
12 มกราคม 66 (13)
12 มกราคม 66 (17).png แพร่
12 มกราคม 66 (18)
งานนำเสนอ PowerPoint
66-17
66-18
200366 template ข่าวประชาสัมพันธ์
1678852339356@2x
poster
S__9912425
S__10477571
S__10592377
S__10592379
S__10592380
S__10715164
S__11714666
S__20643995
S__20643996
S__20643997
โครงการพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล
โครงการอบรมพระสงฆ์90รูป.png
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี.png
สำเนาของ ข่าววันเพจ (23)
previous arrow
next arrow

RSS ข่าวสารสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!