รวมภาพการจัดโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กิจกรรมที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top