กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันที่ 29 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา จังหวัดชลบุรี

ศ.ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก มอบให้ คณะอาจารย์ และ นศ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าเป็นทีมงานร่วมจัดกิจกรรมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

Scroll to Top