ด้วยจิตวิญญาณของพยาบาล

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

การกระทำของน้องนักศึกษาพยาบาลทั้ง 3 ท่านนี้ แสดงถึงจิตวิญญาณของผู้มีวิชาชีพพยาบาล
นั้นเป็นเพราะการศึกษาอบรมมาจากสถาบันของท่านที่ฝึกฝนอบรมน้องๆเหล่านี้ เพื่อให้มาดูแลพี่น้องประชาชน

ด.ต.เจริญ จันทร์รักษ์

ผบ.หมู่จราจร สภ.เมืองอุดรธานี

เรียน ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
ด้วยวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 15.00 น. มีอุบัติเหตุ รถบรรทุกพ่วงชนกับรถจักรยานปั่นของชาวบ้านมีผู้บาดเจ็บสาหัส ณ ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ได้มาพบเห็น นักศึกษาพยาบาล 3 ราย กำลังเข้าให้การช่วยเหลือและประเมินผู้ประสบเหตุ ซึ่งนอนอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก. ทั้งที่มีรถยนต์วิ่งบนด้วยความเร็ว ถึงแม้ผู้ประสบเหตุนั้นจะเสียชีวิต แต่การกระทำของน้องนักศึกษาพยาบาล ของน้องนักศึกษาพยาบาลทั้ง 3 ท่านนี้. แสดงถึงจิตวิญญาณของผู้มีวิชาชีพพยาบาล นั้นเป็นเพราะการศึกษาอบรมมาจาก สถาบันของท่านที่ฝึกฝนอบรมน้องๆเหล่านี้ เพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชน

กระผมจึงขอชมเชย การกระทำของน้องๆทั้ง 3 ท่านนี้ ที่มี จิตอาสา ความกล้าหาญ เสียสละ ซึ่งมาจากวิญญาณของน้องๆผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ในอนาคต เป็นแบบอย่งที่ดีได้

กระผมจึงใคร่ขอให้ทางสถาบันบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี. ท่านพิจารนา รางวัล ใบประกาศ คำชมเชย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร ให้กับน้องนักศีกษาพยาบาล ทั้ง 3 ท่านนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติ ให้กับน้องทั้งสามท่านนี้สืบไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ต.เจริญ จันทร์รักษ์
ผบ.หมู่จราจร สภ.เมืองอุดรธานี

 

Scroll to Top