สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามความร่วมมือ MOU กับ University of East Anglia, England

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันที่ 24 ตค 66 สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามความร่วมมือ MOU กับ University of East Anglia, England
ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือด้าน Academic & research collaboration, community engagement and publication กับ University of East Anglia, England   

โดยมี ศ.พญ.วณิชา ชื่นกรองแก้ว รองอธิการบดี / ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ /
ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผอ.วพบ.เชียงใหม่ / ดร.ธานี กล่อมใจ ผอ.วพบ.พะเยา /
อาจารย์และนักศึกษา วพบ.เชียงใหม่ ร่วมพิธี

ในส่วนของ university of East Anglia มี Professor Mark Searcy, Pro-vice Chancellor, Professor Kenda Crozier, Professor Julia Hubbard และนักศึกษาของ UEA ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมธารา วพบ.เชียงใหม่ ร่วมกับ Zoom meeting

S__7577750S__7577758
Scroll to Top