รวมรูปภาพพิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 266
รวมรูปภาพพิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าฯ ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์

Scroll to Top