ประกวดราคาจ้างดำเนินการบันทึกสถิติโลก Guinness World Records

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินการบันทึกสถิติโลก Guinness World Records: Most people reciting an oath simultaneously สถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1 / 2567
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบันทึกสถิติโลก Guinness World Records: Most people reciting an oath simultaneously สถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการบันทึกสถิติโลก Guinness World Records: Most people reciting an oath simultaneously สถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566

Scroll to Top