รวมรูปภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเตรียมผลงานวิชาการ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

14 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเตรียมผลงานวิชาการ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนกและมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำปี 2566 จำนวน 109 คน พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดการประชุม

Scroll to Top