รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานในสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานในสำนักงานคณบดี จำนวน 4 งาน จำนวน 9 อัตรา

1. งานจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

2. งานทรัพยากรบุคคล วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 4 คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

3. งานวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาโททางด้านการศึกษา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 22,000 บาท

4. พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท

แบบฟอร์มส่งเอกสารการสมัครงานออนไลน์

.................................................................................................

.................................................................................................

Scroll to Top