แจ้งรายชื่อผู้รับจ้างเหมาบริการงานของคณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับการสัมภาษณ์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

แจ้งรายชื่อผู้รับจ้างเหมาบริการงานของคณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ตรวจสอบรายชื่อ

Scroll to Top