กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี

Scroll to Top