เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดหลักสูตร จำนวนที่เปิดรับ

Scroll to Top