ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานวิชาการศึกษา งานที่2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานวิชาก …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานวิชาการศึกษา งานที่2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานวิชาการศึกษา งานที่1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานวิชาการนักพัสดุ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานวิชาการเงินและบัญชี งานที่2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานวิชาการเงินและบัญชี งานที่1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการงานพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบริหาร ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานทรัพยากรบุคคล งานที่3 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานทรัพย …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการงานทรัพยากรบุคคล งานที่3 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Scroll to Top