วพบ.นครศรีธรรมราชร่วมกับ วพบ.สุราษฎร์ธานีและ วสส.ตรัง เป็นเจ้าภาพ MOU กับโรงเรียนมัธยมในเขตสุขภาพที่11 ในวันที่26 ตค65 ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 800คน

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top