Author name: ict bcnnon

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน

รวมภาพการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสต …

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน Read More »

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการ …

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding Read More »

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจสำหรับผู้บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาการจัดทำ Profile บุคลากรรวมที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกพันธกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงานและตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงานและตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Scroll to Top