สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล ทั้ง ๓๐ วิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม ”พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ๙๐ วัน ๙,๙๙๙ ยูนิต

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล ทั้ง ๓๐ วิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม ”พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ๙๐ วัน ๙,๙๙๙ ยูนิต

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสภาการพยาบาลขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม
”พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ๙๐ วัน ๙,๙๙๙ ยูนิต’’ ❤️ในครั้งนี้
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการเชิญชวนนักศึกษาพยาบาล ทั้ง ๓๐ วิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรมดังกล่าว และร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑,๓๔๑ ยูนิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

รายงานการร่วมบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

Scroll to Top