วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนกและคณะลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top