วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการคัดกรองกลุ่มโรค NCD โดยใช้ปิงปอง 7 สี และการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ รพ. มิราเคิล ออฟไลท์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันที่ 12 พย. 65  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
โดย ทีมงานบริการวิชาการ อ.กัลปังหา โชสิวสกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจิตอาสา ร่วมกับ รพ. มิราเคิล ออฟไลท์ และมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลท์ ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการคัดกรองกลุ่มโรค NCD โดยใช้ปิงปอง 7 สี และการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ รพ. มิราเคิล ออฟไลท์ มีแกนนำชุมชนจำนวน 36 คน เข้าร่วมอบรม

 

Scroll to Top