กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา บูรณาการ สบช. โมเดล โคมล้านนา 7 สี และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top