วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนก นำโดย ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทรทิราเทพยวดี กรมหลวงสาธิณีสิริพัตร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมดอกรัก

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top