ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต ปูชนียบุคคลและผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของไทย

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top