ประกาศกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ประกาศกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (CWIE)

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

Scroll to Top