มูลนิธิมุจลินทร์นาคราช ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน” สืบสานสายน้ำรัตนโกสินทร์ วิศิษฐ์ศิลปิน ปิ่นสยาม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 68 พรรษา พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 8.00-21.00 น. ณ หอประชุม JW Conventional hall เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คลิก หนังสือเชิญร่วมงาน

" สืบสานสายน้ำรัตนโกสินทร์ วิศิษฐ์ศิลปิน ปิ่นสยาม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 68 พรรษา พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดการ หนังสือเชิญร่วมงาน สืบสานสายน้ำรัตนโกสินและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 " วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 8.00-21.00 น.
ณ หอประชุม JW Conventional hall เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

คลิก กำหนดการ

 

 

Scroll to Top