ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราข เป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สมาคมฯ ปีพศ.2563-2565

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top