ขอแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจกับผลงานนักศึกษา นายมะละกอ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ที่ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ในชื่อผลงาน มนต์เสน่ห์ แห่งชาติพันธ์ุกระเหรี่ยง โครงการ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top