คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับรางวัล Sazakawa Awardและร่วมจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชัั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

งานกิจการนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา และมอบโล่เรียนดี เกียรตบัตรลูกตัญญู และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวรเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2566  ณ ห้องประชุม 1 ชัั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

 

Scroll to Top