ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และโปรดยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในชั้นตอนที่ 3 เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และดูปฏิทินกำหนดการรับสมัคร

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top