ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และเข้าสัมภาษณ์ นำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

Scroll to Top