วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการสุทัศน์ เหมทานนท์ คณะอาจารย์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SHOW AND SHARE ระหว่างสโมสรนักศึกษา ของวพบ.นครศรีธรรมราชและ วพบ.เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้อำนวยการสุทัศน์ เหมทานนท์ พร้อมด้วย อ.จตุพร ตันตะโนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SHOW AND SHARE ระหว่างสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุนทรัช วพบ.นครศรีธรรมราช

 

 

Scroll to Top