ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ. วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก (UIC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ให้ก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อวันทีี 14 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top