ขอเชิญร่วม คัดกรองสุขภาพในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพ “รอบรู้ สู่สุขภาพดี” ทุกวันพุธของเดือน เริ่ม วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 7.30-9.00 ณ บริเวณกองกลางชั้น 8 สถาบันพระบรมราชชนก

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ขอเชิญร่วม คัดกรองสุขภาพในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพ “รอบรู้ สู่สุขภาพดี” ทุกวันพุธของเดือน เริ่ม วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 7.30-9.00 ณ บริเวณกองกลาง ชั้น 8  สถาบันพระบรมราชชนก

 

ประกาศร่วมกิจกรรมรอบรู้สู่สุขภาพดี สบช.

Scroll to Top