ขอแสดงความยินดีกับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่ได้รับเลือกเป็น องค์กรคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

                                                ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

Scroll to Top