วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมโครงการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 5 และ การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

Scroll to Top