ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหารและบุคลากร จัดงานรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ๋ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top