ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และให้เกียรติบรรยาย สาระความรู้ “สบช.โมเดล” ในการอบรมโครงการ “พระบริบาลภิกษุไข้ ” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการ "พระบริบาลภิกษุไข้ " ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย โดยได้รับเกียรติ จากผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและให้เกียรติบรรยาย สาระความรู้ "สบช.โมเดล" ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

Scroll to Top