วันทีี 1 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาเครือข่ายภาคกลาง 17 วิทยาลัย -สบช.เกมส์ เชตภาคกลาง

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาเครือข่ายภาคกลาง 17 วิทยาลัย -สบช.เกมส์ เชตภาคกลาง จะมีตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม- 1  เมษายน 2566 ณ สนามกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.พิศิษฐ์ พลธนะและคณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมจัดงาน เพื่อคัดเลือกผู้แทน ไปแข่งขันกีฬาระดับสถาบัน สบช.เกมศ์ ในวันที่ 21-22 เมษายน 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

 

Scroll to Top