รวมภาพการจัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล จากวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดงานวันพยาบาลสากล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ลานหอผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา มีการจัดนิทรรศการประวัติ Miss Florence Nightingale การบริการตรวจร่างกาย การตรวจกรุ้ปเลือด การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมี นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นำโดย ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข ร่วมกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 2"  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  ณ โรงพยาบาลชลบุรี

Scroll to Top