สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และสหวิชาชีพ 25-27 พฤษภาคม 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top