สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของอาจารย์พยาบาล รุ่นที่ 1 15-17 มิถุนายน 2566 และ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วพบ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล 23-24 มิถุนายน 2566 คลิกดูรายละเอียด

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top