กิจกรรมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2563-2564

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คู่มือการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

การแต่งกายของบัณฑิต

pic-35
345302337_922173942420760_3764265212158977716_n
previous arrow
next arrow

ข้อแนะนำการแต่งกายสำหรับบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
??‍?การแต่งกาย
– วันฝึกซ้อมย่อย แต่งกายชุดสุภาพ
– วันฝึกซ้อมใหญ่ แต่งกายเหมือนวันพิธี รายละเอียดปรากฏตามคู่มือสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-590-1822 (ภายในเวลาทำการ จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)
? รายละเอียดกำหนดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ https://fon.pi.ac.th หรือ โทรศัพท์ 09-8621-3394
และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ https://phas.pi.ac.th หรือ โทรศัพท์ 08-0980-2584 (ภายในเวลาทำการ จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

เพลง ลูกเหลืองฟ้า ช่อการบูร บทเพลงที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 มิถุนายน 2566

รายงานการตรวจ ATK สำหรับบุคลากร วันซ้อมใหญ่ 6 มิถุนายน 2566

รายงานการตรวจ ATK สำหรับบุคลากร วันรับจริง  7 มิถุนายน 2566

รายงานการตรวจ ATK สำหรับแขกผู้มีเกียรติ  วันรับจริง  7 มิถุนายน 2566

รายงานการตรวจ ATK สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  วันซ้อมย่อย  5 มิถุนายน 2566

ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 9

รายงานการตรวจ ATK สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา วันซ้อมใหญ่  6 มิถุนายน 2566

รายงานการตรวจ ATK สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา วันรับจริง  7 มิถุนายน 2566 ภาคเช้า และภาคบ่าย

 วันรับจริง 7 มิถุนายน 2566 ภาคบ่าย

Scroll to Top