คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่เป้าหมายสถานศึกษาคุณธรรม สู่ Best Practice และ Ethics Learning Center ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่เป้าหมายสถานศึกษาคุณธรรม สู่ Best Practice และ Ethics Learning Center ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดี ด้านการศึกษาและประกันคุณภาพ สถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติเป็นประธานในการพิธีเปิดการประชุมและเปิดนิทรรศการ "ระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก" โดย ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน

จากนั้น รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และวิพากษ์การนำเสนอผลงานของวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล ร่วมกับ ดร.วารุณี มีเจริญ  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต ให้เกียรติมอบรางวัลการนำเสนอ Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วพบ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วพบ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วพบ.นครศรีธรรมราช และ วพบ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลชมเชย 2 วิทยาลัย ได้แก่ วพบ.พุทธชินราช และ วพบ.ยะลา
รางวัล Popular Vote ได้แก่ วพบ.ชลบุรี

 

 

Scroll to Top