รวมภาพการประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์ เดือน มิถุนายน 2566 : การประชุมทำ Roadmap แผนดิจิทัลของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 22 มิย.2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ประชุมโครงการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมทำ Roadmap แผนดิจิทัลของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 22 มิย.2566 ออนไซต์และผ่านระบบ zoom

 

 

การประชุม คณะกรรมการบริหาร ของคณะพยาบาลศาสตร์ 6/2566  เดือน มิถุนายน 2566

Scroll to Top