ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำรุด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top