Author name: thaniya damrongsak

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคลากร 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ งานบริหารจัดการงานทั่วไป งานทรัพยา …

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคลากร 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25 …

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256 …

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทผสมหรือไฮบริด)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภ …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทผสมหรือไฮบริด) Read More »

ประกาศทำสัญญาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

แจ้งผลการพิจารณา บริษัท พริษ จำกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 200 เล่ม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 200 เล่ม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) Read More »

Scroll to Top