ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตาม โครงการประชุมการเสริมสร้างศักยภาพด้านบริหารสําหรับผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top