รวมภาพและวิดีโอกิจกรรมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก : การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพองค์กร วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมดอกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top