ประชาสัมพันธ์พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 24 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top