รวมภาพการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 1 : การเขียนผลงานวิชาการ ฯ เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2566 ณ รร.เอเชีย แอร์พอร์ท

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top